Vaak gestelde vragen

Is er een deadline voor klachten? Nee. Maar als u te lang wacht, kan het afdwingen van een claim al mislukken vanwege de wettelijke beperkingen zoals een verjaringstermijn. Daarom moet u zo snel mogelijk de Ombudsman inschakelen. Kan iemand anders namens u een klacht indienen? Ja. U kunt in de klacht worden vertegenwoordigd door -bijvoorbeeld- een familielid, een vriend of een advocaat. In dit geval is uw schriftelijke toestemming noodzakelijk. Heeft u juridische expertise nodig om een klacht in te dienen? Nee. De procedure van de Ombudsman is opgezet voor leken en consumenten en biedt een vereenvoudigd alternatief voor juridische stappen, waardoor ze geen expertise vereisen. De Ombudsman is tevreden met een beschrijving van de feiten met uw eigen woorden. Of de klacht gegrond is of niet, wordt door de Ombudsman uitsluitend op basis van de feiten en de juridische situatie beslist. Worden er kosten in rekening gebracht voor de procedure? Ja. Voor klagers is de procedure niet volledig gratis. U draagt bij een ingediende klacht niet alleen uw eigen kosten, zoals porto, telefoon of het salaris van uw rechtshulpverlener, er wordt u ook een totale bijdrage van € 19,45 in rekening gebracht door de Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland. Is de procedure van de Ombudsman anders dan een gerechtelijk proces? Ja. Een belangrijk verschil is dat de Ombudsman op eigen initiatief open vragen kan beantwoorden. Dus als uw opmerkingen over een belangrijk punt niet compleet zijn, zal de Ombudsman u dat vragen. Een ander verschil is dat de Ombudsman geen getuigen hoort. De procedure is daarom beperkt tot de documenten die u en uw verzekeraar verstrekken. Zal de verzekeraar zich eraan houden als de Ombudsman de klacht in uw voordeel beslist? Nee. De verzekeringstussenpersoon of schadeverzekeraar hoeft zich niet te houden aan het besluit van de Ombudsman. In elk geval ontvangt u echter een bekwaam juridisch onderzoek met een begrijpelijke beoordeling en motivering. Dan kunt u nadenken over hoe u verder wilt gaan. Is vertrouwelijkheid een aandachtspunt voor de Ombudsman? Ja. De Ombudsman stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie vertrouwelijk en discreet wordt behandeld. Het Reglement verplicht hem en de werknemers van de arbitragecommissie tot geheimhouding. Voor zover nodig om uw claim te verifiëren, zal de Ombudsman informatie doorgeven aan de verzekeraar. Omgekeerd kan hij ook documenten van de verzekeraar naar u doorsturen. Sommige voorbeeldgevallen worden gepubliceerd in de media of een jaarverslag. Voor dit doel zijn alle persoonlijke gegevens volledig geanonimiseerd. Natuurlijk respecteert de Ombudsman de regels voor gegevensbescherming. Daarom kunnen schriftelijke en geheimhoudingsverklaringen noodzakelijk zijn. Hoe lang duurt een procedure voor een ombudsman? De meeste ombudsprocedures nemen minder dan vier weken in beslag vanaf het indienen van de klacht tot de voltooiing ervan. Sommige ingewikkelde zaken kunnen iets langer duren. Vertegenwoordigt de Ombudsman mijn belangen? Nee. De ombudsman is een bemiddelaar en daarom neutraal en onpartijdig. Hij kan u niet vertegenwoordigen als een advocaat die alleen rekening hoeft te houden met de belangen van zijn cliënt. Maar hij zal aandacht besteden aan uw wettelijke rechten en zorgen voor een eerlijke behandeling van uw klacht. De Ombudsman kan u juridisch niet adviseren, noch in verzekeringsaangelegenheden, noch in financiële aangelegenheden. Zijn taak is geschillenbeslechting.
veel gestelde vragen ombudsman