Wie zijn wij

De Stichting “Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland” behandelt vragen, klachten en opmerkingen over de behandeling en betaling van schadeverzekeringen. Klachten, vragen en opmerkingen van consumenten (“mensen van vlees en bloed”) en ondernemers (bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf, woningcorporaties, agrariërs, industrie enz.).

De vragen, klachten opmerkingen moeten gaan over schadeverzekeraars zoals ABN-Amro- , Achmea-, AEGON-, ASR-Schadeverzekeringen en andere Nederlandse schadeverzekeraars.

De Ombudsman Schadeverzekeringen ontleent sinds 1998 zijn bevoegdheid aan een aanbeveling der Commissie van de Europese Gemeenschappen. De Ombudsman Schadeverzekeringen volgt daarbij de door het Europees Parlement opgestelde richtlijn voor snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen tussen consumenten en ondernemers.

Onze onafhankelijke en vooral onpartijdige organisatie heeft als doel “Het zorgen voor de toegang tot eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope manieren om uit schadeverzekerings-overeenkomsten (“polissen”) voortvloeiende vragen en geschillen te beantwoorden en te beslechten en zodoende de verzekerde consumenten ten goede te komen en daardoor hun vertrouwen in de verzekeringsmarkt te vergroten”.

Kort gezegd: via ons kunt u uw vragen en klachten over schadeverzekeraars zo snel en goedkoop mogelijk (meestal zelfs kosteloos) oplossen.

Heeft u een opmerking, vraag of klacht over de manier waarop uw schadeverzekeraar u heeft behandeld en zoekt u naar een snelle en voordelige oplossing?

Dan kunt u onze hulp inschakelen door ons te schrijven of het vraag- of klachtformulier  in te vullen.

 

Ombudsman schadeverzekeringen