Kosten

Behandelingskosten Ombudsman

De Ombudsman Schadeverzekeringen rekent geen kosten voor het behandelen van uw opmerking of het beantwoorden van uw vraag over de afhandeling van schade.

De Ombudsman Schadeverzekeringen rekent kosten voor het behandelen van uw klacht. De hoogte van deze kosten zijn door het Stichtingsbestuur gefixeerd op een eenmalige en totale bijdrage van  €19,45 per klacht/dossier.

Terugbetaling klachtengeld

Geeft de Ombudsman Schadeverzekeringen u gelijk (uw klacht is gegrond), dan krijgt u het betaalde bedrag terug van uw wederpartij. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de Ombudsman hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Als de Ombudsman uw klacht niet terecht vindt, dan noemen wij de klacht ongegrond. in dat geval krijgt u uw klachtengeld niet terug.

Wanneer u tussentijds tot een oplossing komt met de schadeverzekeraar of diens hulppersoon (een schikking treft), krijgt u het klachtengeld niet van de Ombudsman teruggestort. Dit is iets om rekening mee te houden bij de onderhandelingen.

Als eerst tijdens het behandelen van de klacht blijkt dat de Ombudsman Schadeverzekeringen uw klacht niet mocht behandelen, storten wij het klachtengeld terug.

Niet bevoegd of niet ontvankelijk

De Ombudsman Schadeverzekeringen is niet bevoegd, als de Ombudsman op basis van het reglement geen uitspraak mag doen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein valt van de Ombudsman.

De klacht is niet-ontvankelijk als de Ombudsman Schadeverzekeringen deze klacht niet kan behandelen. Bijvoorbeeld omdat de termijn is verstreken waarin u de klacht mocht indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Ombudsman Schadeverzekeringen

Ombudsman schadeverzekeringen